Aannemers

Profielen voor glasbalustrades kiest u per functie. Onlevel biedt voor de verschillende functies glasbalustradesystemen die 0.5 kN, 1.0 kN of 3.0 kN per strekkende meter kunnen verdragen. De functie van een gebouw wordt bepaald aan de hand van het bouwbesluit. Bekijk hier onze projecten voor de functies woon, onderwijs, zorg en utiliteit.
  • Wonen Wonen
  • Zorg Zorg
  • Onderwijs Onderwijs
  • Utiliteit Utiliteit